Do zjazdu pozostało

00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej, który planujemy przeprowadzić w Lublinie w dniach 2-4 marca 2023 roku.

Narastająca liczba pacjentów z chorobą przerzutową skłoniła nas do wybrania tego tematu, jako głównego dla obrad I Zjazdu naszego Towarzystwa.

W związku z dynamicznym rozwojem metod leczenia i diagnostyki w onkologii ortopedycznej, istnieje konieczność bieżącej wymiany doświadczeń i wzajemnej edukacji dla osiągnięcia nadrzędnego dla nas celu, jakim jest powrót chorego do zdrowia lub poprawa komfortu jego życia.

Współczesna onkologia jest dyscypliną rozwijającą się niezwykle dynamicznie i wymagającą coraz bardziej skomplikowanych i spersonalizowanych cyklów terapeutycznych. Ogrom wiedzy i konieczność korzystania z różnorodnych metod diagnostycznych i leczniczych wymaga współdziałania lekarzy wielu specjalności. Dlatego mamy nadzieję, że uda się zgromadzić liczne grono ortopedów, a także lekarzy innych specjalności zajmujących się pacjentami onkologicznymi.

Mamy nadzieję na wypracowanie podstaw do zacieśniania interdyscyplinarnej opieki i współpracy, dla dobra pacjentów z chorobą przerzutową.

 

Zapraszam Państwa do gościnnego i pięknego Lublina. Gospodarzem naszego spotkania będzie Profesor Tomasz Mazurkiewicz, osoba wielce zasłużona dla rozwoju ortopedii onkologicznej w Polsce.

 

Maciej Jackowiak
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej

Data i miejsce obrad

2-4 marca 2023 roku

Adres

Hotel Victoria

ul. Narutowicza 58/60

20-016 Lublin

Dojazd

Program

Program naukowy

I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej

Lublin 2-4 marca 2023 r.

 

Czwartek, 2 marca 2023 r.

15.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

16.00 – 16.15 Otwarcie Zjazdu

16.15 – 19.15 Sesja I. Wystąpienia eksperckie (każde wystąpienie po 30 minut)

Moderatorzy: Jarosław Czubak, Piotr Rutkowski

 • Epidemiologia choroby przerzutowej. Społeczne i ekonomiczne aspekty choroby przerzutowej w Polsce - Joanna Didkowska (NIO Warszawa)
 • Dyskusja 15 min
 • Narodowa Strategia Onkologiczna - Piotr Rutkowski (NIO Warszawa)
 • Dyskusja 15 min
 • Model opieki nad pacjentem z chorobą przerzutową do kości - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? - Jarosław Czubak (Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)
 • Dyskusja 15 min
 • Diagnostyka obrazowa w chorobie przerzutowej do kości – monitorowanie choroby nowotworowej czyli jak nie dopuścić do złamania patologicznego - Franciszek Burdan (CO Lublin)
 • Dyskusja 15 min

19.15 - 20.00 Zebranie Sekcji Multidyscyplinarnej Terapii Nowotworów PTChK   

20.00 Kolacja

 

Piątek, 3 marca 2023 r.

08.30 – 10.45 Sesja II. Wykłady poglądowe ogólne (każde wystąpienie po 20 minut)

Moderatorzy: Tomasz Mazurkiewicz, Bartłomiej Szostakowski

 • Diagnostyka w chorobie przerzutowej – standardy obrazowania, staging - Tomasz Mazurkiewicz (CO Lublin)
 • Diagnostyka histopatologiczna w chorobie przerzutowej – biopsja przerzutu, wskazania, technika - Michał Wągrodzki (NIO Warszawa)
 • Przerzut do kości jako pierwszy objaw nowotworu – postępowanie na poziomie ogólnym i centrum specjalistycznego - Bartłomiej Szostakowski (NIO Warszawa)
 • Złamanie patologiczne jako pierwszy objaw nowotworu – postępowanie na poziomie ogólnym i centrum specjalistycznego - Bartłomiej Szostakowski (NIO Warszawa)
 • Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przerzutach pojedynczych i mnogich - Władysław Rogała (CO Lublin)
 • Historia ortopedii onkologicznej w Polsce - Tomasz Mazurkiewicz (CO Lublin)
 • Dyskusja 15 minut

10.45 – 11.00 Przerwa

11.00 – 13.20 Sesja III Wykłady poglądowe ogólne (każde wystąpienie po 20 minut)

Moderatorzy: Anna Brzozowska, Władysław Rogała

 • Leczenie farmakologiczne choroby przerzutowej – wskazania, metody, możliwości - Anna Brzozowska (CO Lublin)
 • Radioterapia w chorobie przerzutowej – wskazania, metody, możliwości -  Mateusz Spałek (NIO Warszawa)
 • Kompleksowe leczenie choroby przerzutowej – współpraca chirurga, onkologa, radioterapeuty - Tomasz Mazurkiewicz (CO Lublin)
 • Przerzuty w kościach długich – metody leczenia chirurgicznego, wskazania - Władysław Rogała (CO Lublin)
 • Przerzuty w miednicy - Daniel Kotrych (PUM Szczecin)
 • Przerzuty w kręgosłupie - Grzegorz Guzik (Brzozów), Andrzej Maciejczak (Tarnów)
 • Dyskusja 20  minut

13.20 – 14.50 przerwa obiadowa

14.50 – 16.15 Sesja IV Wykłady poglądowe ogólne (każde wystąpienie po 10 minut)

                         Sesja pamięci Andrzeja Szafrańskiego

Moderatorzy: Daniel Kotrych, Paweł Łęgosz

 • The Evolution of Modular Tumor Prosthesis Reconstruction: Modes of Failure and Sophisticated Solutions According to Design and Technique
  - HARZEM ÖZGER, M.D.. Orthopedics and Traumatology  (TURCJA)
 • Leczenie w rozsianej chorobie przerzutowej - Daniel Kotrych (PUM Szczecin)
 • Przerzuty u dzieci i młodzieży - Andrzej Szafrański (Warszawa)
 • Przerzuty do tkanek miękkich - Bartłomiej Szostakowski (NIO Warszawa)
 • Leczenie przeciwbólowe i paliatywne w chorobie przerzutowej - Elwira Góraj (NIO Warszawa)
 • Leczenie usprawniające w chorobie przerzutowej - Hanna Tchórzewska-Korba (NIO Warszawa)
 • Dyskusja 15 minut

16.15 – 16.30 Przerwa

16.30 – 17.15 Sesja V. Prace naukowe uczestników – choroba przerzutowa
(każde wystąpienie po 7 minut )

Moderatorzy: Andrzej Maciejczak, Grzegorz Guzik

 • Wskazania i sposoby leczenia przerzutów nowotworów do części szyjnej kręgosłupa - Paweł Andrzejewicz (CO Lublin)
 • Trudności diagnostyczne i operacyjne leczenia przerzutów raka prostaty do kręgosłupa - Paweł Andrzejewicz (CO Lublin)
 • Rola multidyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w leczeniu przerzutów do kręgosłupa - doświadczenia własne - Lech Grzelak (Toruń)
 • Rola i znaczenie małoinwazyjnych technik operacyjnych w leczeniu złamań patologicznych kręgosłupa w przebiegu szpiczaka plazmocytowego - Lech Grzelak (Toruń)
 • Leczenie operacyjne ognisk szpiczaka i chłoniaków w kręgosłupie - Paweł Andrzejewicz (CO Lublin)
 • Dyskusja 10 minut

17.15 – 19.00 Walne Zebranie Członków PTOO

17.15   I termin 

17.25   II termin 

 

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PTOO

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu PTOO
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu PTOO
 6. Sprawozdanie Skarbnika PTOO
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTOO
 8. Dyskusja i głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi PTOO
 9. Omówienie tematyki, terminu i miejsca kolejnego zjazdu PTOO
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie Zgromadzenia

 20.00 Kolacja

 

Sobota, 4 marca 2023 r.

9.30 – 10.30 sesja VI. Prace naukowe – tematy wolne
(każde wystąpienie po 7 minut )

Moderatorzy: Bartłomiej Kowalczyk, Bartosz Pachuta

 • Konwersje endoprotez poresekcyjnych wydłużalnych na implanty modularne, konieczność czy opcja? - Bartosz Pachuta (Warszawa)
 • Niepokój onkologiczny - jak nad nim zapanować? - Wojciech Jasica (Warszawa)
 • Wyniki leczenia operacyjnego przerzutów nowotworu do kości ramiennej - Władysław Rogała (Lublin)
 • Rzadkie ogniska przerzutów do kości i sposoby rozwiązania operacyjnego - Władysław Rogała (Lublin)
 • Korzyści leczenia oszczędzającego złamań patologicznych w przebiegu przerzutów nowotworowych - Maciej Jackowiak (Toruń)
 • Leczenie guzów miednicy - Piotr Biega (Brzozów)
 • Skuteczność kwasu traneksamowego w redukcji utraty krwi wśród pacjentów ze złamaniem patologicznym uda - Piotr Biega (Brzozów)
 • Dyskusja 11 min

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.00 Sesja VI. Prace naukowe – tematy wolne
(każde wystąpienie po 7 minut )

Moderatorzy: Krzysztof Klawonn,  Maciej Jackowiak

 • Guzy brunatne - problemy w rozpoznaniu na podstawie własnych przypadków - Tomasz Zakrzewski (Piekary)
 • Praganglioma kości miednicy – rzadki przypadek przerzutu przyzwojaka do kości biodrowej - Dawid Ciechanowicz (Szczecin)
 • Powikłania po endoprotezpolastyce resekcyjnej odwróconej stawu barkowego – analiza przypadków klinicznych i wskazań do zabiegu - Adam Chrobok (Piekary)
 • Chrzęstniakomięsak końców stawowych stawu kolanowego – powikłania po leczeniu po resekcji i rekonstrukcji za pomocą endoprotezoplastyki poresekcyjnej – opis przypadku klinicznego - Adam Chrobok (Piekary)
 •  
 •  
 • Dyskusja 15 min

12.00 – 12.30 Podsumowanie i zamknięcie I Zjazdu PTOO

12.30 Lunch

Uwaga: Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do dokonywania niewielkich zmian w programie.

Program pozamerytoryczny

Czwartek, 2 marca 2023 r.

20.00 Kolacja koleżeńska  

* Kolacja z muzyką na żywo odbędzie się w Hotelu Victoria w godz. 20.00-23.30.

* Kolacja jest dodatkowo płatna w cenie 150 zł netto/184 zł brutto (VAT 23%) za 1 osobę

 

Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, nie jest częścią programu naukowego.

Wydarzenie niefinansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

 

Rejestracja

Opłaty rejestracyjne

 • Lekarz członek Towarzystwa PTOO 1 200,00 zł
 • Lekarz 1 500,00 zł
 • Lekarz rezydent 700,00 zł
 • Instrumentariuszka 700,00 zł
 • Student wydziału lekarskiego 300,00 zł
 • Przedstawiciel sponsora/wystawcy 1 100,00 zł

 

Pragniemy poinformować, że gwarantem uczestnictwa w Zjeździe jest dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji.

 

Opłata zawiera:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi

Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI.

 

Opłaty należy wpłacać na konto:

CONGRESSUS
ul. Nad Strugą 2/9 87-100 Toruń
NIP 879-195-31-13
Nr rachunku bankowego: 79 1050 1979 1000 0097 6895 0751

 

Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH:


Maciej Jackowiak
Polskie Towarzystwo Ortopedii Onkologicznej

Oddział Ortopedyczno-Urazowy
i Onkologii Narządu Ruchu
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Świętego Józefa 53-59
ortopedia@wszz.torun.pl


Tomasz Mazurkiewicz
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
tel. 81 454 11 89
mazurkiewicz1510@gmail.com

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY:


Polskie Towarzystwo Ortopedii Onkologicznej
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

ORGANIZATOR WYKONAWCZY
CONGRESSUS
ul. Nad Strugą 2/9 87-100 Toruń
NIP 879-195-31-13
Nr rachunku bankowego: 79 1050 1979 1000 0097 6895 0751
e-mail: biuro@congressus.pl