Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem, że osoba nie związana na stałe z ośrodkiem klinicznym została wybrana Prezesem Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej.

Przed rokiem zostałem już obdarzony zaufaniem i wybrany na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Towarzystwo, jedno z najstarszych lekarskich w Polsce, będzie niedługo obchodziło 100 lecie istnienia, natomiast Sekcja została utworzona ponad 20 lat temu i z różną aktywnością organizowało spotkania naukowe.

Niewątpliwie niezaprzeczalny jest dynamiczny rozwój ortopedii onkologicznej w Polsce, zarówno pod względem stosowania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, ale również liczby ośrodków i lekarzy zajmujących się tą trudną gałęzią naszej specjalności.

Od kilkunastu lat obserwujemy tendencję do tworzenia na bazie sekcji Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, oddzielnych towarzystw. Najlepszym przykładem prężnie rozwijających się towarzystw są chirurgia reki, artroskopia stawów oraz chirurgia stopy i stawu skokowego.

Tworzenie nowych towarzystw wynika z naturalnej tendencji do konieczności koncentrowania się na węższych zagadnieniach oraz nawiązywania bliskiej współpracy z istniejącymi tożsamymi towarzystwami w skali Europy i Świata.

W naszym przypadku od 35 lat istniejące Europejskie Towarzystwo Onkologii Narządu Ruchu (EMSOS) jest forum, przy którym chcemy się rozwijać i ściśle z nim współpracować. Do niedawna jedynie 3 Polaków było zaliczanych do grona członków tej organizacji. W ubiegłym roku pomimo tego, że Kongres odbywał się jedynie w formule on line, udało się uzyskać członkostwo kolejnym 7 osobom z Polski i dzięki temu dołączyliśmy do grona najliczniejszych grup narodowych.

Ten fakt stał się jednym z silnych impulsów zachęcających do finalizacji projektu powołania towarzystwa, który już od dawna rodził się w naszych głowach. Zebranie założycielskie odbyło się podczas ostatniego Sympozjum Sekcji Ortopedii Onkologicznej w Toruniu w dniu 4 marca 2022 roku i aktualnie jesteśmy w trakcie intensywnych prac zmierzających do formalnej rejestracji Towarzystwa.

Jestem przekonany, że nowo powstałe Towarzystwo przyczyni się do dalszego rozwoju ortopedii onkologicznej w Polce, zarówno dzięki współpracy z PTOiTR jak i EMSOS. Liczę na Państwa aktywność i czynny udział w rozwijaniu Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku
Maciej Jackowiak
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej

O nas

4 marca 2022 roku podczas Sympozjum Sekcji Ortopedii Onkologicznej w Toruniu odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej. W trakcie obrad przyjęto uchwały o powołaniu Towarzystwa wraz z jego statutem oraz wybrano władze. Przygotowano dokumenty do złożenia wniosku rejestrowego w sądzie.

 POLISH ASSOCIATION 
of ORTHOPAEDIC ONCOLOGY

LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA „POLSKIE TOWARZYSTWO ORTOPEDII ONKOLOGICZNEJ” Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

Kalendarium

  • 12–14 June 2024, Szczecin Poland 36th EMSOS-Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS 2024)

  • 8 września 2024 Warszawa 17. Onkobieg Razem po zdrowie!

  • 12–14 września 2024 roku KatowiceXLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

  • 9-12 OCTOBER 2024 Brisbane, AustraliaISOSLS 2024

  • 17–19 października 2024 roku, WarszawaVI Kongres Onkologii Polskiej

  • 6 – 8 marca 2025 roku, ToruńII Zjazd PTOO

  • 22-24 września 2025 roku, GliwiceXLI Dni Ortopedyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Rejestracja

Informacja o składkach
Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej, prosimy o dokonywanie wpłat opłaty członkowskiej na numer rachunku bankowego:

PKO BP II o/Toruń
66 1020 5011 0000 9902 0393 2019
Roczna opłata członkowska wynosi 350 PLN.

Aby uzyskać informacje o składkach prosimy o kontakt z dr Grzegorzem Sosnowskim skarbnik@ptoo.org
Regulamin monitowania składek członkowskich
1. Składka nalicza się automatycznie 1 stycznia danego roku.
2. Wysokość składki na 2022 rok wynosi 350,00 zł
3. Składkę należy wpłacić do 30 kwietnia danego roku na konta PTOO nr 66 1020 5011 0000 9902 0393 2019
4. Zaleganie ze składką członkowską za okres jednego roku i nieuregulowanie jej po jednorazowym wezwaniu z terminem płatności 14 dni, będzie skutkować skreśleniem z listy członków PTOO
5. Po zapłaceniu zaległych składek przywraca się członkostwo uchwałą Zarządu Głównego
Jak zgłaszać?
W celu zgłoszenia nowego członka, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie w formacie PDF na adres: zarzad@ptoo.org
Formularz zgłoszeniowy
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art.6 ust.1 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie w art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ortopedii Onkologicznej
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji nowego członka Polskie Towarzystwo Ortopedii Onkologicznej- na podstawie art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r..
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do przedawnienia roszczeń.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Zarząd

Maciej Jackowiak

Prezes


Bartłomiej Kowalczyk

Wiceprezes


Krzysztof Klawonn

Sekretarz


Grzegorz Sosnowski

Skarbnik


Bartłomiej Szostakowski

Członek Zarządu