Maciej Jackowiak

Prezes


Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. Świętego Józefa 53-59, 87-100 Toruń
Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu

e-mail: prezes@ptoo.org, m.jackowiak@novamed.torun.pl

dr hab.n.med. Bartłomiej Kowalczyk

Wiceprezes


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Pediatryczne Centrum Nowotworów Układu Ruchu

e-mail: v-ceprezes@ptoo.org, kontakt@bkowalczyk.com.pl

dr Krzysztof Klawonn

Sekretarz


Szpital im. M. Kopernika
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80 - 803 Gdańsk
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ

e-mail: sekretarz@ptoo.org, kklawonn@wss.gda.pl

dr Grzegorz Sosnowski

Skarbnik


Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

e-mail: skarbnik@ptoo.org, ortopedia.gs@gmail.com

dr n. med. Bartłomiej Szostakowski

Członek Zarządu


Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy

ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

www.nio.gov.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP

ul. Konarskiego 13,  05-400 Otwock

Klinika Ortopedii Pododdział Ortopedii Onkologicznej

e-mail: board.member@ptoo.org